JKAHIR.COM

Nafrat Tum Kabhi Na Karna Hamse Hum Hey Sahe Nahi Payege