JKAHIR.COM

Krodh Ko Jitne Me Mon Jesa Dusra Koi Sayayak Nahi