JKAHIR.COM

Ek Sokh Bemishal Rakha Karo Halat Jesa Bhi Ho