JKAHIR.COM

Bharosa Khud Par Rakho To Takat Ban Jati Hai