JKAHIR.COM

Khusi Unko Nahi Milti Jo Apni Sarto Pe Zindgi Jiya Karte Hai