JKAHIR.COM

Dur Rahte Hai Magar Dil Se Dua Karte Hai Hum