JKAHIR.COM

Agar Niyat Achi Ho To Nasib Kabhi Bura Ho He Nahi Sakta